1
Hàm main trong C/C++ nên trả về giá trị nào và tại sao?
1
Tấn Lợi20 đã đăng:

Theo câu hỏi: Nên sử dụng void main() hay int main() trong C/C++? thì sử dụng void main() trong C/C++ được xem là không tốt trong mã nguồn thực tế.

Vậy cho mình hỏi giả sử chúng ta sử dụng int main() thì giá trị chúng ta nên trả về là gì? 0 hay 1 hay bất cứ một số tự nhiên nào chúng ta thích? Liệu chúng có ảnh hưởng gì đến chương trình không?

Giá trị trả về của hàm main có mục đích muốn nói với hệ điều hành rằng chương trình sẽ kết thúc như thế nào, thông thường hàm main trả về giá trị 0 nếu chương trình chạy ngon lành và không bị lỗi và trả về một giá trị khác 0 nếu có lỗi xảy ra, do đó đối với trường hợp lỗi, bạn có thể trả về bất cứ giá trị nào nằm trong miền dữ liệu số nguyên mà bạn thích, mặc dù bạn có thể làm như vậy nhưng hãy cẩn thận nếu bạn viết mã nguồn ở ngoài thực tế, bạn sẽ bị các tester hay các developer khác phàn nàn vì bạn trả về một giá trị thật lạ lùng, ví dụ return 99999.

trungkfc02 04.10.2018
thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Hàm main trong C/C++ sẽ trả về 2 giá trị là return 0 (kết thúc chương trình theo cách bình thường -normal termination) hoặc retunr 1 (kết thúc chương trình theo cách bất thường -abnormal termination).

Link tham khảo: Hàm main trong C

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)