0
Codec là gì ? Gồm những loại phổ biến nào ? Sự khác nhau giữa Codec và File Format là gì ?
0
Phạm Luận90 đã đăng:

Mình có thắc mắc như trên nhờ các bạn giải đáp giúp, xin cảm ơn.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)