2
Tại sao nói rằng toán là môn học nền tảng cho tất cả các ngành?
0
Quế Chi20 đã đăng:

thêm bình luận...
1
Bà na nà 280 đã đăng:

Đầu tiên, toán không phải là môn riêng của chuyên ngành KHXH hay KHTN nào cả.

Thứ hai, mọi ngành đều đòi hỏi sự logic, hợp lý của toán học.

Thứ ba, học giỏi toán hoàn toàn có thể giỏi hầu hết các ngành khác nếu biết cách tư duy của toán, nhưng giỏi văn thì chưa chắc, khó để có thể giỏi luôn các môn khoa học tự nhiên khác hay toán.

thêm bình luận...
0
Member372520 đã đăng:

Bởi vì toán liên quan mật thiết đến tiền.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)