1
Làm thế nào để xem kết quả của C/C++ Preprocessor từ Visual Studio?
1
B-Question10 đã đăng:

thêm bình luận...
0
xuans2huy490 đã đăng:

cl.exe (compiler.exe) là công cụ giúp biên dịch trực tiếp mã nguồn C/C++ từ giao diện dòng lệnh mà khi bạn cài đặt Visual Studio thì công cụ này cũng được tích hợp theo, bạn có thể tìm thấy file chương trình cl.exe trong thư mục C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\bin, lưu ý là tùy vào phiên bản Visual Studio cụ thể mà con số 11.0 trong đường dẫn vừa rồi có thể thay đổi là 10.0, 14.0, ...

Có thể sử dụng công cụ này để xem mã nguồn sau giai đoạn C/C++ Preprocessor bằng cách vào biểu tượng Windows Start, chọn All Program (hoặc Programs hoặc All apps) $\rightarrow$ Microsoft Visual Studio $\rightarrow$ Visual Studio Tools (hoặc Visual Studios), cuối cùng chọn x86 Native Tools Command Prompt.

Hoặc sử dụng công cụ Search của Windows để tìm kiếm với từ khóa Native Tools Command Prompt.

Sau khi chọn xong, trên màn hình bạn sẽ xuất hiện cửa sổ dòng lệnh như hình bên dưới,

Cửa sổ dòng lệnh x86 Native Tools Command Prompt

Dùng câu lệnh cd để đi tới thư mục chứa mã nguồn của bạn, ví dụ mình có file mã nguồn C/C++ tên example.cpp trong thư mục ổ đĩa D:\Code với nội dung,

#include <iostream>
using namespace std;
#define TONG(x) (x)+(x)

int main(){
    int a = TONG(2);
    cout << a << endl; // a = 4
}

Kết quả,

Câu lệnh cd trong Native Tools Command Prompt

Cuối cùng, sử dụng câu lệnh cl kết hợp với vài tham số để xem kết quả file sau giai đoạn Preprocessor hoặc làm gì đó nếu bạn muốn,

  • /E : dừng lại sau giai đoạn Preprocessor và trả về kết quả ra màn hình console.
  • /P : dừng lại sau giai đoạn Preprocessor và ghi kết quả xuống file.

Ví dụ sử dụng tham số /E,

Trả kết quả ra màn hình console trong Native Tools Command Prompt

Kết quả mã nguồn example.cpp sau khi Preprocessor (mình đã lượt bớt phần ở trên bởi vì Preprocessor đã tải toàn bộ mã nguồn của thư viện <iostream> vào cho nên rất dài),

Kết quả mã nguồn sau giai đoạn Preprocessor

Hy vọng sẽ giúp ích, sửa lỗi nếu mình có sai sót chỗ nào.

đã bổ sung 3.3 năm trước bởi
xuans2huy490

ấn nút build and run nhưng tại sao lại không ra kết quả?

Cộng đồng 15.10.2021
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)