0
Vectơ khác với đoạn thẳng như thế nào?
0
Mỹ Nương20 đã đăng:

Sự khác nhau cơ bản nhất giữa vectơ và đoạn thẳng đó là vec-tơ có hướng, đoạn thẳng không có hướng.

Cho đoạn thẳng từ A tới B, ta cũng sẽ có đoạn thẳng ngược lại từ B tới A, tức $ \text{AB} = \text{BA}$

Cho vec-tơ từ A tới B sẽ khác với cho véctơ từ B tới A do tính chất có hướng của véc-tơ, tức là $\overrightarrow{ \text{AB}} \neq \overrightarrow{ \text{BA}}$

Bạn nên xem thêm câu giải thích chi tiết khái niệm Véc-tơ để rõ hơn.

trungkfc02 03.08.2018

Sự khác nhau cơ bản nhất giữa vectơ và đoạn thẳng đó là vec-tơ có hướng, đoạn thẳng không có hướng.

Cộng đồng 18.09.2020
thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)