1
Làm thế nào để tính đạo hàm của $\sin^3 x$?
0
Mỹ Nương20 đã đăng:

thêm bình luận...
0
Chính Thuận10 đã đăng:

Đặt $u = \sin x$

Do đó,

$$\sin^3 x = u^3$$

$u^3$ có dạng $u^n$, áp dụng công thức đạo hàm,

$$u^n= n u^{n - 1} u'$$

Ta có,

$$\left( u^3 \right)' = 3 u^{3 - 1} u' = 3 u^2 u' \hspace{1cm} (1)$$

Mà lúc đầu ta đã đặt $u = \sin x$, do đó:

  • $u^2 = (\sin x)^2 = \sin^2 x$
  • $u' = (\sin x)' = \cos x$

Thế vào biểu thức $(1)$, ta được kết quả cần tính:

$$\left( \sin^3 x \right)' = 3 \sin^2 x \cos x$$

đã bổ sung 2.0 năm trước bởi

hay quá mong bạn đừng đăng nữa

Cộng đồng 30.06.2020
thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)