2
Tại sao đa số mọi người sẵn sàng làm việc họ không thích?
0
0
Bà na nà 280 đã đăng:

Vì những lợi ích đằng sau những việc đó

thêm bình luận...
0
YenPhung268330 đã đăng:

Chẳng hạn như không thích tham gia hoạt động nhưng vì điểm rèn luyện nên phải tham gia

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)