1
Hàm hằng là gì?
0
3001080 đã đăng:

thêm bình luận...
0
Popcorn40 đã đăng:

Mình giả sử bạn đã biết khái niệm hàm số là gì?

Hàm hằng là một loại hàm số mà giá trị đầu ra luôn luôn không thay đổi với mọi giá trị đầu vào.

Lấy ví dụ hàm số $f(x) = 3$,

  • $x = 1$, $f(x)$ vẫn bằng $3$.
  • $x = -20$, $f(x)$ vẫn bằng $3$.
  • $x = 1000$, $f(x)$ vẫn bằng $3$.

Hay với mọi giá trị $x$, hàm số $f(x)$ vẫn cho ra kết quả là một hằng số $3$, do đó $f(x)$ được gọi là hàm hằng.

Vậy để xác định một hàm số không phải là hàm hằng thì rất đơn giản, bạn xét xem với các giá trị $x$ đầu vào, giá trị đầu ra của hàm $f(x)$ có thay đổi hay không. Ví dụ cho hàm số $f(x) = x + 1$,

  • $x = 1 \Rightarrow f(x) = 1 + 1 = 2$
  • $x = 2 \Rightarrow f(x) = 2 + 1 = 3$
  • $x = 20 \Rightarrow f(x) = 20 + 1 = 21$

Với mọi giá trị $x$, hàm số $f(x) = x + 1$ luôn luôn thay đổi, do đó nó không được gọi là hàm hằng.

Do tính chất của hàm hằng, đồ thị của hàm hằng là một đường thẳng nằm ngang cắt trục $Oy$ tại vị trí là giá trị đầu ra của hàm số, lấy ví dụ hàm số trên $f(x) = 3$ thì đồ thị hàm số của nó là,

Đồ thị hàm hằng

thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)