1
Đạo hàm của $xe^x$ là gì?
0
Mỹ Nương20 đã đăng:

Đạo hàm của $xe^x$ được tính như thế nào...

thêm bình luận...
0
SugarCH0 đã đăng:

Rất đơn giản, đạo hàm của $xe^x$ có dạng tích, cho nên áp dụng công thức đạo hàm của tích là ra thôi.

$$ \frac{d}{dx} x e^x \hspace{1cm} (1)$$

Biểu thức (1) tương đương,

$$(1) \Leftrightarrow \frac{d}{dx}x \cdot e^x + \frac{d}{dx}e^x \cdot x \hspace{1cm} (2)$$

Trong khi đạo hàm của $x$ thì bằng 1, còn đạo hàm của $e^x$ thì bằng chính nó, do đó biểu thức (2) được tính như sau,

$$ \begin{align} (2) & = 1 \cdot e^x + e^x \cdot x \\ & = e^x + xe^x \\ & = (x + 1)e^x \end{align} $$

thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)