1
Tại sao nguyên hàm của 0 lại bằng một hằng số C bất kỳ?
0
Mỹ Nương20 đã đăng:

thêm bình luận...
0
Hữu Thiện20 đã đăng:

Gọi C là một hằng số bất kỳ, thì đạo hàm của C luôn luôn bằng 0, giả sử:

$$ \begin{align} & C = 5 \Rightarrow C' = 0 \\ & C = 100 \Rightarrow C' = 0 \\ & C = \pi \Rightarrow C' = 0 \\ & ..... \end{align} $$

Mà nguyên hàm là ngược lại của đạo hàm, do đó, nguyên hàm của 0 sẽ bằng một hằng số C bất kỳ:

$$\int 0 dx = C$$

đã bổ sung 24 tháng trước bởi
thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)