0
Đạo hàm cấp 2
0
Ngoclinh0 đã đăng:

y= ln(1+ căn(1+x^2))

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)