0
Đạo hàm câu hỏi
0
Trong1780 đã đăng:

25/t^2 - 5/t

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)