0
Tính đạo hàm cấp cao và tìm cực trị của các hàm số sau:
0
Cộng đồng đã đăng:

1) z = ½ xy + ( 47 - x - y) ( x/3 + y/4) 2) z= e^2x ( x + y² +2y )

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)