0
Tính đạo hàm của hàm số sau
0
Cộng đồng đã đăng:

y=8/1+2x + x

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)