0
các biến trong function tiếng anh gọi là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

function name(a,b,c,...)

cái a,b,c tiếng anh gọi là gì nhỉ?

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)