Ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì?
công nghệ thông tin phần mềm lập trình
đã đăng 1 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Một lít máu có tất cả bao nhiêu hồng cầu?
hồng cầu máu sinh học cơ thể
đã đăng 3 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Python là gì?
python lập trình
đã đăng 7 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
CNC trong cơ khí là gì?
máy tính cnc (cơ khí) máy móc cơ khí
đã đăng 7 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Bản quyền là gì?
bản quyền sở hữu trí tuệ pháp luật
đã đăng 8 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Nguồn điện một chiều có mấy cực?
dòng điện dòng điện một chiều điện cực điện
đã đăng 7 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...