Ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì?
công nghệ thông tin phần mềm lập trình
đã đăng 2 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Một lít máu có tất cả bao nhiêu hồng cầu?
hồng cầu máu sinh học cơ thể
đã đăng 4 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Python là gì?
python lập trình
đã đăng 8 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Phân phối chuẩn là gì?
xác suất toán học phân phối chuẩn thống kê
đã đăng 23 tháng trước bởi
Avatar: ngoc ha ngoc ha10
trả lời thêm bình luận...
Vì sao mỡ động vật ở trạng thái rắn?
động vật sinh học mỡ động vật
đã đăng 9 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...