Ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì?
công nghệ thông tin phần mềm lập trình
đã đăng 2 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Một lít máu có tất cả bao nhiêu hồng cầu?
hồng cầu máu sinh học cơ thể
đã đăng 4 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Python là gì?
python lập trình
đã đăng 8 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Làm sao để đổi con ngươi từ màu nâu thành màu xanh?
con ngươi mắt người
đã đăng 6 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Tại sao uống rượu lại bị say rượu?
hóa học
đã đăng 21 tháng trước bởi
Avatar: Anh Vinh Anh Vinh0
trả lời thêm bình luận...
Máu không đông lại khi bị thương là do đâu?
sinh học máu
đã đăng 23 tháng trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Con trỏ thông minh trong C++ là gì?
Con trỏ thông minh trong C++ có khác gì so với con trỏ bình thường không? Tại sao nó được gọi là Smart Pointer hay con trỏ thông minh? Ai giải thích giùm mình với....
tin học lập trình thuật toán con trỏ thông minh
đã đăng 22 tháng trước bởi
Avatar: Yomoto Yomoto0
trả lời thêm bình luận...