Ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì?
công nghệ thông tin phần mềm lập trình
đã đăng 2 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Một lít máu có tất cả bao nhiêu hồng cầu?
hồng cầu máu sinh học cơ thể
đã đăng 4 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Python là gì?
python lập trình
đã đăng 8 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Trái đất có bị Sao Thổ đâm không?
sao thổ trái đất khoa học trái đất
đã đăng 5 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Cách phân biệt nguyên tử, nguyên tố và phân tử là gì?
phân tử nguyên tử nguyên tố
đã đăng 19 ngày trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Những lợi ích khi mang chiếc Apple Watch là gì?
đồng hồ đeo tay apple watch
đã đăng 3 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...